Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015

In deze Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015 worden de prestaties van de drinkwaterbedrijven onderling vergeleken. Dit is verplicht op grond van de Drinkwaterwet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert deze driejaarlijkse prestatievergelijking uit. Ze heeft die uitgevoerd conform het Protocol Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2015.