Zonnepanelen en labelstappen

Zonnepanelen leiden lang niet altijd tot een verbetering van het energielabel van de woning, de zogenoemde labelstap. Alleen panelen gelegen op het eigen perceel tellen mee voor het energielabel.

Dat geldt ook als ze door een andere investeerder geplaatst zijn. Bij bijvoorbeeld een zonnepanelencollectief liggen de panelen niet op het dak van corporatiewoningen. Deze panelen mogen niet worden meegenomen bij het opstellen van het energielabel[1]. Dus ook bij de participatie van een corporatie in een Postcoderoosproject hebben deze panelen geen invloed op het energielabel van de woningen van de corporatie. Ligt de woning in een appartementencomplex waar ook een corporatie bezit heeft? En waar de woningeigenaren via de VvE hebben geïnvesteerd in panelen op het dak van het appartementengebouw? Dan mogen de panelen worden meegenomen bij het opstellen van het energielabel.

[1] Zie de handleiding voor de erkende deskundige energielabel woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van BZK versie 1.3 | juni 2017 pagina 34  paragraaf 4.8.1.