Energie terugleveren aan het net

Op basis van artikel 45 van de Woningwet mogen woningcorporaties diensten leveren aan huurders. Art 47 Btiv legt hier beperkingen aan op. Eén van deze diensten die is toegestaan is het leveren van energie die wordt opgewekt via zonnepanelen op of nabij de huurwoningen.

Als er meer energie is opgewekt dan de vraag van bewoners en eventueel de algemene ruimtes, dan is er sprake van overcapaciteit. Deze overcapaciteit kan worden terug geleverd aan het energienet. Dat mag ook wanneer zonnepanelen op gemengde complexen staan waar de woningcorporatie slechts een deel van de woningen in bezit heeft, omdat ze de rest heeft verkocht aan voormalige huurders.

Overcapaciteit aan energie mag dus aan het net worden terug geleverd, maar dient eerst ten goede te komen aan de eigen huurders. Energie leveren aan andere partijen dan de eigen huurders is niet toegestaan. Ook mag levering aan het energienet niet het enige doel zijn.

De woningwet wordt in de 1e helft van 2019 geëvalueerd. In dat kader worden ook beleidsvoornemens uitgewerkt die kunnen leiden tot wijzigingen in de regelgeving over dit onderwerp.