Aansluiting op warmtenetten

Het is corporaties toegestaan om hun bezit aan te sluiten op warmtenetten. In de Warmtewet staan de maximale aansluitingskosten bij aansluiting op bestaande warmtenetten.

Het komt regelmatig voor dat bij de aanleg van nieuwe warmtenetten aan corporaties gevraagd wordt mee te betalen aan de benodigde infrastructuur. Voor de aansluiting van het eigen woningbezit op het hoofdnetwerk van het warmtenet mag de corporatie een financiële bijdrage verstrekken aan de warmteleverancier. Het is niet toegestaan dat corporaties bijdragen aan de aanleg van infrastructuur (hoofdnetwerk), zodat commerciële partijen hun businesscase rond kunnen krijgen.

Op dit moment wordt de Warmtewet aangepast. Deze nieuwe Warmtewet (2020) zal voor diverse tarieven maxima bevatten, bijvoorbeeld het leveringstarief en de bijdrage aansluitkosten. De Autoriteit Consument en Markt  ziet toe op naleving van de Warmtewet.