Dossier Duurzaamheid

In dit webdossier laten we zien hoe de Autoriteit woningcorporaties omgaat met een aantal onderwerpen op het gebied van duurzaamheid bij corporaties. We doen dat op basis van de gevallen waar we in de praktijk mee te maken hebben gehad. Individuele situaties kunnen zeer verschillend zijn. Heeft u vragen over uw specifieke geval, neem dan contact op met de Aw.

De Aw ziet dat veel corporaties actief bezig zijn met duurzaamheidsmaatregelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het renoveren tot nul-op-de-meter-woningen, isoleren, aansluiten op warmtenetten en de installatie van zonnepanelen. Bij de Aw komen steeds vaker vragen binnen over de duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot de woningwet. Op deze pagina’s leggen we uit wat er wel en niet mogelijk is binnen de woningwet, zonder daarbij volledig te zijn.