Bestuurderskaart

Is een autobus of vrachtwagen voorzien van een digitale tachograaf? Dan heeft de chauffeur een bestuurderskaart nodig. Voor de afgifte van een bestuurderskaart wordt onderscheid gemaakt tussen chauffeurs uit EU-landen en niet EU-landen.

Op de bestuurderskaart worden de arbeids- en rusttijden geregistreerd. De bestuurderskaart slaat de geregistreerde gegevens voor elke kalenderdag waarop de kaart wordt gebruikt op en moet daarna deze gegevens ten minste 28 dagen vasthouden. Deze gegevens worden ook opgeslagen in het geheugen van de digitale tachograaf en zijn op het display af te lezen. De persoonsgebonden bestuurderskaart wordt verstrekt door Kiwa Register en is 5 jaar geldig.

Tijdelijke bestuurderskaart voor chauffeurs uit een niet-EU/EER-land

Chauffeurs afkomstig uit een niet-EU/EER-land die werken bij voor een Nederlandse onderneming en daarvoor beroepsmatig goederenvervoer of beroepsmatig personenvervoer op een touringcar uitvoeren, hebben een tijdelijke bestuurderskaart nodig. De tijdelijke chauffeurskaart is een persoonsgebonden smartcard met 3 functies:

  • Visueel identificatiemiddel (de kaart is voorzien van een pasfoto).
  • Geeft toegang tot de digitale tachograaf.
  • Registreert rij- en rusttijden.

De tijdelijke bestuurderskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 185 dagen en kan niet verlengd worden.

Downloaden bestuurderskaarten

Bestuurderskaarten moeten uiterlijk 1 maal per 28 dagen worden gedownload. Dat betekent dat uw werkgever eenmaal in de 28 dagen de gegevens moet kopiëren vanuit uw bestuurderskaart naar een computer op de zaak.

Volgens het ArbeidsTijdenBesluit Vervoer moet u de schijven en/of elektronische data minstens 1 jaar bewaren. Het kan zijn dat u dezelfde gegevens op basis van andere regels (bv belasting) langer moet bewaren.