Tachograafkaarten

Bussen en vrachtauto's moeten sinds mei 2006 een officieel erkende digitale tachograaf hebben.

Deze verplichting geldt voor:

  • Bussen die ingericht zijn voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder niet meegerekend.
  • Voertuigen inclusief aanhangers, waarvan het toegestane maximumgewicht (eigen gewicht plus het maximale laadvermogen) meer is dan 3.500 kilo.

Alle digitale tachograafkaarten vraagt u aan bij het Kiwa Register.

Wat doen bij kapotte analoge tachograaf?

Gaat na de invoeringsdatum een analoge tachograaf in een bus of vrachtwagen in zijn geheel kapot, dan geldt het volgende:

  • Is het voertuig vóór 1 januari 1996 geregistreerd? Dan mag de kapotte tachograaf worden vervangen door een analoge of digitale tachograaf.
  • Bij vrachtwagens met een maximumgewicht van meer dan 12 ton en bussen met een maximumgewicht van meer dan 10 ton, die op of na 1 januari 1996 zijn geregistreerd, is het verplicht de kapotte tachograaf te vervangen door een digitale tachograaf.
  • Voor alle overige voertuigen geldt dat de kapotte analoge tachograaf mag worden vervangen door een analoge of digitale tachograaf.

Nodig bij digitale tachograaf

Rijdt u met bussen of vrachtauto's die uitgerust zijn met een digitale tachograaf? Dan heeft u als transportondernemer een bedrijfskaart nodig. Rijdt u als chauffeur in een bus of vrachtwagen met een digitale tachograaf? Dan heeft u een bestuurderskaart nodig. Chauffeurs afkomstig uit een niet-EU/EER-land die werken bij voor een Nederlandse onderneming en daarvoor beroepsmatig goederenvervoer of beroepsmatig personenvervoer op een touringcar uitvoeren, hebben een tijdelijke bestuurderskaart nodig. De tijdelijke chauffeurskaart is een persoonsgebonden smartcard met 3 functies:

  • Visueel identificatiemiddel (de kaart is voorzien van een pasfoto).
  • Geeft toegang tot de digitale tachograaf.
  • Registreert rij- en rusttijden. 

De tijdelijke bestuurderskaart heeft een maximale geldigheidsduur van 185 dagen en kan niet verlengd worden.