Onderzoek bij verdachte transportbedrijven

Begin deze week vonden onaangekondigde controles plaats bij drie transportbedrijven in de Rotterdamse haven. Samen met de Landelijke eenheid, de regionale politie en vergunningverlener NIWO onderzocht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de vergunningen, de registratie van rij- en rusttijden en de arbeidsrelatie met werknemers.

Check tachograafdata en vergunningen
De handhavers lazen onder meer over een periode van drie maanden de tachografen uit van de aanwezige vrachtwagens. De inspecteurs gaan de geregistreerde rij- en rusttijden analyseren om te beoordelen of chauffeurs niet te lang achter het stuur zitten en voldoende rust nemen. Bij de controle van de papieren van de chauffeurs werden diverse valse vergunningen aangetroffen.

In de administratie zijn diverse onregelmatigheden geconstateerd. Zo kon één van de bedrijven geen verplichte tachograafdata overleggen. De ILT nam een deel van de administratie in beslag. Het gaat hier om onder meer de personeels- en ritadministratie. De ILT onderzoekt deze om te achterhalen of de ondernemingen gebruik maken van legale chauffeurs met arbeidscontracten die aan de regelgeving van de sociale zekerheid voldoen.

Nader onderzoek
Het onderzoek volgt op diverse signalen en meldingen dat er zaken mis zijn bij de bedrijven. Vooraf is informatie door de samenwerkende handhavende organisaties uitgewisseld. Nader onderzoek van de in beslag genomen administratie moet uitwijzen welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties de transportondernemingen tegemoet kunnen zien.

Misstanden tegengaan
Met deze gezamenlijke aanpak wil de overheid overtredingen, misstanden en oneerlijke concurrentie in de sector terugdringen. Dit draagt bij aan het welzijn van de chauffeurs, de veiligheid op de weg en een eerlijke concurrentie.