Veel overtredingen bij goederenvervoer in Zeeland

Bij een derde van de vrachtwagens die zijn gecontroleerd tijdens een driedaagse actie in Zeeland, is een overtreding geconstateerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecteerde 222 voertuigen en constateerde ruim 70 overtredingen. De meeste overtredingen betroffen de rij- en rusttijden: 33 chauffeurs waren in overtreding. De inspecteurs stelden 11 maal vast dat met de tachograaf was gemanipuleerd en 8 vrachtwagens waren overbeladen.

De ILT controleert regelmatig of goederenvervoerders zich aan de wet- en regelgeving houden. Vervoerders of chauffeurs die zich niet aan de regels houden verstoren het marktevenwicht en zorgen voor onveiligheid op de weg. De ILT wil dit risico verkleinen door inspecties van het vrachtvervoer.

De intensieve driedaagse controle in Zeeland (Walcheren en Zeeuws Vlaanderen) is uitgevoerd vanwege het grote belang van het Sloegebied Vlissingen en de vervoersstroom van en naar Walcheren via de Westerscheldetunnel en van en naar Antwerpen, Zeebrugge , Terneuzen, Sluiskil en Vlissingen.

Opvallend bij deze controle was het grote aantal overtredingen van de rij- en rusttijden. Landelijk ligt dat tussen de 10 en 12%, bij de recente controle in Zeeland was dit percentage bijna 15. Het percentage overtredingen voor overbelading was daarentegen in lijn met het landelijk gemiddelde.

De resultaten van de driedaagse actie zijn voor de ILT aanleiding om deze controle binnen afzienbare tijd te herhalen.