Corporaties onder verscherpt toezicht

Woningcorporaties met een verhoogd risico staan onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan.

De plaatsing onder verscherpt toezicht kan bij voldoende aanleiding elk moment plaatsvinden. Bij gebrek aan medewerking kan de Aw de corporatie een aanwijzing geven. Zo nodig kan er ook worden overgegaan tot: het starten van een aansprakelijkheidsstelling, het laten benoemen van een extern toezichthouder bij de woningcorporatie, het onder bewindstelling plaatsen van de corporatie en het laten intrekken van de toelating. De Aw publiceert de namen van corporaties die onder verscherpt toezicht staan. De Aw communiceert tevens als onder verscherpt toezichtstelling wordt opgeheven.

Overzicht corporaties onder verscherpt toezicht

L-nummer Naam woningcorporatie Sinds
L0124 Stichting Stadgenoot mrt 2020
L0249 Woningbouwvereniging Volksbelang dec. 2015
L0420 Bouwvereniging Huis en Hof voor de gemeente Nijmegen nov. 2016
L1924 Stich. Vestia Groep aug. 2012
L1926 Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam nov. 2014