Via corporatieregister kunt u zoeken naar informatie over alle woningcorporaties, de zgn. toegelaten instellingen. Van elke corporatie zijn achtergrondgegevens beschikbaar zoals post- en bezoekadres, regio, toezicht- en oordeelsbrieven en andere documenten. Klik op 'geavanceerd zoeken' voor een overzicht van alle corporaties.