CorpoData zorgde voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de partners: het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de Autoriteit woningcorporaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Vanaf 1 oktober 2018 zijn de helpdesk CorpoData, het CorpoData-portaal en de CorpoData nieuwsbrieven niet meer beschikbaar.

dPi en dVi worden uitgevraagd via het SBR-portaal, onder regie en uitvoering van SBR-Wonen. Voor vragen over de dvi of dpi adviseren we u om rechtstreeks contact op te nemen met de helpdesk van SBR-wonen via info@sbr-wonen.nl.

Data uit voorafgaande jaren worden gepubliceerd op het dataportaal van de Nederlandse overheid, data.overheid.nl.

Zie ook

Hoort bij