Visserij - Inspecties en verlenging scheepscertificaten

Vanwege de coronamaatregelen past de ILT haar werkwijze aan. Het werk gaat door, maar op een andere manier. De ILT verricht inspecties aan boord uit om vissersschepen te certificeren. De ILT voert echter ook inspecties ‘op afstand’ uit.

Welke inspecties verricht de ILT aan boord per 1 juli?

Voor onderstaande inspecties maakt u een afspraak met de ILT. Daarvoor belt u 3 à 4 weken vóór de gewenste inspectiedatum. De ILT is op werkdagen van 08:30 tot 12:00 uur telefonisch bereikbaar. Het plannen van afspraken kan alleen telefonisch via het telefoonnummer 088 489 00 00.
Inspecties:

 • Invlaggers, nieuw- en verbouw
  Hieronder vallen alle inspecties die nodig zijn om een nieuw schip, een verbouwd schip of een invlagger te certificeren. Hieronder vallen ook de (eventuele) proefvaart en de hellingproef.
 • Wijzigingen
  Iedere wijziging toetst de ILT aan de geldende eisen. De ILT bepaalt welke documenten u moet indienen en welke inspecties zij uitvoert.
 • Vernieuwingsinspecties (vijfjaarlijkse inspectie)
  Hieronder vallen alle inspecties die nodig zijn voor de afgifte van nieuwe certificaten. Dit zijn: droogzetting, schroefas (3 of 5 jaarlijks), inwendig survey zoals tanks, vaste blusinstallatie, hoofdmotor, keerkoppeling en luchtvaten.
  Let op!  Voorafgaand aan de vernieuwingsinspectie moet u deel A van de ‘Verklaring eigenaar schip’ invullen (aan te vragen bij visserij@ilent.nl).  De inspecteur beoordeelt de lijst op locatie, tijdens de inspectie.
 • Droogzettingen (tussentijds/5-jaarlijks)
  Van een vaartuig moet ten minste eenmaal in de 36 maanden de gehele romp aan de buitenzijde worden onderzocht, met ten minste twee van zulke onderzoeken in een periode van 5 jaar. Afhankelijk van de leeftijd van het vaartuig en de toestand van de romp kan de ILT een kortere periode dan 36 maanden eisen tussen 2 opeenvolgende onderzoeken van de romp aan de buitenzijde.
 • Schade
  Het is aan de inspectie om vast te stellen of het schip nog voldoet aan de certificaateisen.
 • Hellingproef
  Tenminste elke 10 jaar moet een hellingproef worden uitgevoerd om te controleren of het schip nog aan de gestelde stabiliteitseisen voldoet.
 • Tussentijdse inspectie vindt plaats in het 3e jaar na vernieuwing. Dit is een jaarlijkse inspectie met extra aandachtspunten.

Welke inspecties verricht de ILT op afstand?

De ILT voert de jaarlijkse inspectie voorlopig 'op afstand' uit. Een jaarlijkse inspectie vindt plaats in het 1e, 2e en 4e jaar na vernieuwing.

Dit betekent dat u zelf, aan de hand van de vragenlijst van de ‘Verklaring eigenaar schip’, de jaarlijkse controle moet uitvoeren. De vragenlijst voor de verklaring kunt u opvragen bij visserij@ilent.nl. U beantwoordt de vragen die in deze verklaring staan en stuurt de verklaring, samen met de gevraagde documenten, terug naar hetzelfde mailadres visserij@ilent.nl.

Na beoordeling van de ‘Verklaring eigenaar schip’ en de ingediende documenten, tekent de ILT uw certificaat af of vraagt zij om aanvullende documentatie.

Certificeringen in kader van het ‘Verdrag betreffende werk in de visserijsector’ (C188) worden uitgesteld tot na 19 januari 2021.

Verlenging scheepscertificaten

Voor meer informatie zie: Contingency Plan and Guidelines