Handreiking COVID-19 pandemie en de Nederlandse zeevaart

De zeevaart (koopvaardij, waterbouw en visserij) is een vitale sector met als specifieke werkomstandigheid dat bemanningsleden lange tijd achtereen relatief dicht bij elkaar leven en werken en verstoken zijn van gespecialiseerde medische hulp aan wal. Zowel het maximaal reduceren van de kans op een uitbraak van besmetting met COVID-19 aan boord als een optimale aanpak bij (verdenking van) besmettingen zijn daardoor van groot belang. De zeevaartsector wordt daarbij gekenmerkt door intensieve (internationaal gereguleerde) veiligheidsprocessen. De basis van de handreiking ligt in de richtlijnen van IMO en IMHA. De Nederlandse maritieme sector heeft de handreiking in lijn gebracht met het RIVM-advies. De handreiking gaat uitsluitend over veilig en gezond werken en reizen in relatie tot COVID-19 en is gebaseerd op de arbeidshygiƫnische strategie: bronaanpak, collectieve maatregelen, individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er is een document opgenomen dat algemene COVID-19 informatie bevat. Voorts wordt voorzien in een voorbeeld protocol voor zeevarenden voor veelvoorkomende situaties in de zeescheepvaart.

Dat voorbeeld protocol is in een separaat document ondergebracht. Beide documenten zijn ook in een Engelstalige versie opgenomen (General information, Example).

Tevens is in een bijlage (opgenomen in een separaat document) een voorbeeld vragenlijst opgenomen (COVID-19 questionnaire).

Deze handreiking over COVID-19 is opgesteld voor zeeschepen onder Nederlandse vlag en heeft geen juridische status.