Contingency Plan and Guidelines

Deze maatregel is van toepassing op alle schepen onder Nederlandse vlag, inclusief visserijtrawlers > 75 meter.

Vanwege het coronavirus is het voor rederijen steeds moeilijker om aan overheidseisen te voldoen. Omdat zij de bijvoorbeeld geen inspecties aan boord meer mogen (laten) uitvoeren, kunnen ook geen certificaten meer worden afgegeven. Verder kan de geldigheid van vaarbevoegdheidsbewijzen en medische keuringen van de bemanning verlopen.
Daarom is in overleg met het ministerie van IenW besloten om dergelijke certificaten voorlopig te verlengen. Scheepscertificaten worden met 3 maanden verlengd en persoonsdocumenten zoals vaarbevoegdheidsbewijzen met 4 maanden.