Toets geschiktheid en betrouwbaarheid

Tijdelijk geen gesprekken bij de Aw in het kader van de Toets geschiktheid en betrouwbaarheid.

Door de coronamaatregelen moet de Aw werkwijzen aanpassen. Daarom vinden voor de toets ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ van een voorgenomen (her)benoeming tot commissaris of bestuurder van een woningcorporatie tijdelijk geen fysieke gesprekken plaats. De Aw past maatwerk toe en bekijkt per aanvraag wat de beste optie is om te komen tot een zienswijze. Tot de mogelijkheden behoren onder meer het verlengen van de termijnen, verdieping van desk-onderzoek, bredere uitvraag via opgegeven referenten of telefonisch contact.

De Aw blijft tijdens de procedure in overleg en afstemming met de voorzitter van de RvC en de kandidaat.

Meer informatie over de toets vindt u op de webpagina: Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid