Coronavirus en vervoersondernemingen van personenvervoer

Vanaf 1 juni is de wijziging in de Wet publieke gezondheid, artikel 58P van kracht. Samen met de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19, regelt deze wetswijziging onder andere de quarantaineplicht, de verplichte quarantaineverklaring en de verplichte negatieve testuitslag in het internationale personenvervoer. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is aangewezen als toezichthouder:

  • als het gaat om het toezicht op de vervoersondernemingen (luchtvaart, spoor, water en weg) en
  • niet als het gaat om de passagiers. 

Inreizen uit hoogrisicolanden

Passagiers die vanuit (zeer-) hoogrisicolanden Nederland willen inreizen, moeten beschikken over de verplichte negatieve testuitslag en de verklaring waarin de reiziger aangeeft in quarantaine te zullen gaan (quarantaineverklaring). De vervoerder is verplicht dit te controleren; de ILT ziet er op toe dat de vervoerders zich houden aan de verplichting om alleen passagiers te vervoeren die in bezit zijn van een negatieve test- en een quarantaineverklaring.

Meer informatie

Ga terug naar overzicht Coronavirus (COVID-19) op deze website