Coronavirus en vervoer over het spoor

Spoorwegpersoneel met een veiligheidsfunctie blijft ondanks de uitbraak van het coronavirus en de overheidsmaatregelen werken. Voor het verstrijken van de wettelijke keuringstermijn zijn binnen de EU afspraken gemaakt om deze termijn met 6 maanden te verlengen. Ook over de verplichte herinstructie zijn afspraken gemaakt.

Verlenging termijnen documenten spoor

In de Europese verordening Covid-19 (2021/267) en de aanwijzing van 1 februari 2021 staan een versoepeling van de termijnen van machinistenvergunningen, bevoegdheidsbewijzen, verklaringen van medische geschiktheid en psychologische geschiktheid, en termijnen van herinstructie en vakinhoudelijke begeleiding.

De spoorwegondernemingen en ProRail zijn hierover per brief geïnformeerd. Eerdere brieven over dit onderwerp zijn:

De Verordening is van toepassing op machinisten. De aanwijzing geldt ook voor treindienstleiders, rangeerders en wagencontroleurs.

Verlenging van termijn voor medische keuringen

Het keuren van machinisten stagneert bij de keuringsinstituten. Dat is een gevolg van de coronamaatregelen. In de Europese Covid-19 verordening 2020/267 staat een versoepeling van de regeling voor vernieuwen en verlengen van certificaten voor machinisten. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de keuringstermijn met 6 maanden verlengd.

In brieven aan spoorwegondernemingen en ProRail staat voor welk spoorwegpersoneel de versoepeling geldt. In de brief van 20 maart 2020 vindt u de regeling tot en met 30 juni 2020. In de brief van 25 juni 2020 staat de regeling voor de situatie ná 30 juni 2020

Vrijstelling van termijn voor herinstructie

Ook voor de termijn van verplichte herinstructie en vakinhoudelijke begeleiding is een regeling getroffen. Tijdelijk zijn treindienstleiders, rangeerders en wagencontroleurs hiervan vrijgesteld. Ook voor baanwerkers en conducteurs zijn de termijnen met 6 maanden verlengd.