Uitstel aantonen financiële draagkracht bij nieuwe vergunning bus

Busondernemingen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om personen te mogen vervoeren. Een van de voorwaarden voor een communautaire vergunning is dat de onderneming voldoende financiële draagkracht heeft. Dat betekent dat een vervoerder over een bepaald bedrijfskapitaal moet beschikken, afhankelijk van het aantal voertuigen dat de onderneming gebruikt. Corona heeft ernstige gevolgen gehad voor de financiële situatie van de sector. Daardoor voldoen sommige vervoersondernemingen nu niet aan de eis van financiële draagkracht.

6 maanden uitstel

Busondernemingen waarvan de communautaire vergunning verloopt, moeten een nieuwe vergunning aanvragen. Busondernemingen die hun financiële draagkracht nu niet kunnen aantonen, kunnen gebruik maken van de bestaande hardheidsclausule in de Europese verordening (nr. 1071/2009). Hiermee kunnen busondernemingen in bijzondere gevallen een half jaar wachten met het aantonen van de financiële draagkracht. 

Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u deze optie aankruisen op het aanvraagformulier van de communautaire vergunning. U ontvangt dan van Kiwa een aparte beschikking waarop staat dat u over 6 maanden moet voldoen aan eis van financiële draagkracht.

U vindt meer informatie over de communautaire vergunning op de website van Kiwa.