Uitstel aantonen financiële draagkracht bij nieuwe vergunning bus

Busondernemingen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om personen te mogen vervoeren. Een van de voorwaarden voor een communautaire vergunning is dat de onderneming voldoende financiële draagkracht heeft. Dat betekent dat een vervoerder over een bepaald bedrijfskapitaal moet beschikken, afhankelijk van het aantal voertuigen dat de onderneming gebruikt. Corona heeft ernstige gevolgen gehad voor de financiële situatie van de sector. Daardoor voldoen sommige vervoersondernemingen nu niet aan de eis van financiële draagkracht.

Maximaal 12 maanden uitstel

Busondernemingen waarvan de communautaire vergunning verloopt, moeten een nieuwe vergunning aanvragen. Busondernemingen die hun financiële draagkracht over de boekjaren 2020 en 2021 niet kunnen aantonen, kunnen gebruik maken van een verlenging van de hardheidsclausule uit de Europese verordening (nr. 1071/2009). Hiermee kunnen busondernemingen maximaal 12 maanden uitstel krijgen voor het aantonen van de financiële draagkracht. Dit is geregeld in de Europese verordening voor tijdelijke maatregelen i.v.m. Covid-19, nr. 2021/267.  

Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u op het aanvraagformulier de optie aankruisen, dat u gebruik wilt maken van de hardheidsclausule . U ontvangt dan van Kiwa een aparte beschikking waarop staat binnen welke periode u moet voldoen aan eis van financiële draagkracht.

U vindt meer informatie over de communautaire vergunning op de website van Kiwa.