Code 95 beroepschauffeurs

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen sommige beroepschauffeurs nu geen nascholing volgen. Hierdoor kan het voorkomen dat het bewijs van vakbekwaamheid (code 95) verloopt, buiten de schuld van de chauffeurs om. Hieronder leest u hoe de Inspectie Leefomgeving en Transport in Nederland omgaat met handhaving op de geldigheid van code 95.

Gevolgen voor verlenging code 95

Voor chauffeurs van wie de code 95 vervalt of is vervallen tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020, blijft de code 95 negen maanden langer geldig. Tot die tijd mogen deze chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Dit volgt uit een Europese verordening die sinds 26 mei 2020 van kracht is en uit een verlenging daarvan die sinds 25 augustus 2020 van kracht is.

Indien de code 95 en het rijbewijs gelijktijdig vervallen, kan de chauffeur een nieuw rijbewijs zonder code 95 aanvragen. De Inspectie Leefomgeving en Transport handhaaft in dit geval niet op de afwezigheid van code 95.

De ILT stemt de aangepaste handhaving af met de politie, die ook controleert op code 95.

Gevolgen voor basiskwalificatie code 95

Ook voor toekomstige chauffeurs, die in opleiding zijn voor de basiskwalificatie, kan de opleiding  zijn uitgesteld. Deze chauffeurs beschikken nog niet over een bewijs van vakbekwaamheid. Voor hen is vervoer zonder code 95 op het rijbewijs niet toegestaan.

Europa

De bovenstaande aanpak geldt voor alle Europese lidstaten. De ILT heeft hierover ook contact met de handhavingpartners binnen deze lidstaten.

Code 95 en nascholing

Alle vrachtwagen- en buschauffeurs die hun rijbewijs voor hun beroep gebruiken moeten een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Daarvoor moeten zij een basiskwalificatie halen. Als teken van vakbekwaamheid krijgen beroepschauffeurs code 95 op hun rijbewijs. Om de code te behouden moeten alle chauffeurs iedere 5 jaar tenminste 35 uur nascholing volgen.

Zie ook: Rijksoverheid; Bus- en vrachtwagenchauffeur en Code 95