Coronavirus en taxi

Niet-handhavenbrief aspirant-taxichauffeurs

Aspirant-taxichauffeurs die hun leerwerktraject-kaart willen omzetten naar een BCT-kaart, hebben hiervoor het vakdiploma taxi nodig. Vanwege de coronamaatregelen is het nu nog niet altijd mogelijk om hiervoor examen te doen.

Aanwijzing verlengd
Deze chauffeurs hebben een brief ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarin staat dat zij zonder BCT-kaart toch taxiwerkzaamheden mogen verrichten. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de ILT daarvoor eerder een aanwijzing gegeven. Deze aanwijzing is met terugwerkende kracht verlengd van 1 augustus 2020 tot 1 oktober 2020.

Rijden met de niet-handhavenbrief

Met de niet-handhavenbrief mogen de aspirant-chauffeurs ondanks het ontbreken van de BCT-kaart toch taxiwerkzaamheden verrichten. Zij moeten dan met hun BSN-nummer inloggen, een handmatige registratie van de rij- en rusttijden en een rittenregistratie bijhouden. De rittenstaat van de KNV voldoet aan beide eisen. Zij moeten altijd de niet-handhavenbrief bij zich hebben. De niet-handhavenbrieven die de ILT tussen 1 augustus en 1 oktober heeft verstrekt, zijn geldig tot uiterlijk 1 december 2020.

Voor wie geldt de niet-handhavenbrief wel of niet?

WEL
De volgende taxichauffeurs kwamen in aanmerking voor een niet-handhavenbrief:

  • Taxichauffeurs die een lwt-kaart (leerwerktraject) hebben die niet kan worden omgezet naar een BCT-kaart doordat het CBR-examen voor het vakdiploma Taxi nog niet heeft kunnen plaatsvinden.

NIET
De volgende taxichauffeurs kwamen niet in aanmerking voor een niet-handhavenbrief:

  • Aanvragers die al een vakdiploma Taxi hebben en (opnieuw) een eerste aanvraag doen voor een BCT-kaart. Bijvoorbeeld herintreders of chauffeurs die te laat hebben verlengd.
  • Startende taxichauffeurs zonder vakdiploma die een eerste aanvraag doen voor een BCT-kaart.
  • Chauffeurs die hun aanvraag voor een vervangende kaart vóór 16 maart indienden toen er nog geen sprake was van beperkende coronamaatregelen.

Ontbreken geneeskundige verklaring of een geldig rijbewijs (verlopen)

Tot 1 augustus ontvingen ook taxichauffeurs waarvan de BCT-kaart verliep, en die niet verlengd kon worden door het ontbreken van de geneeskundige verklaring of een geldig rijbewijs (verlopen), een niet-handhavenbrief. Deze brief blijft geldig tot 1 november 2020. Dit staat ook op de brief vermeld.

Verzending

Kiwa levert bij de ILT de gegevens aan van chauffeurs die voldoen aan de voorwaarden voor een niet-handhavenbrief.

Heeft u geen brief ontvangen en vindt u dat u daar wel recht op hebt? Neemt u dan contact op met Kiwa.