Nieuwe vrijstellingen hand- en oppervlaktedesinfectie COVID-19

Omdat er in 2020 onvoldoende toegelaten desinfectiemiddelen tegen virussen waren, gaf de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat daarvoor tijdelijke vrijstellingen. Zodoende mochten middelen zonder toelating van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) toch tijdelijk op de markt gebracht worden. Van 4 op 5 maart 2021 treden nieuwe vervangende vrijstellingen in werking.

Oude vrijstellingen hand- en oppervlaktedesinfectiemiddelen verlopen

Op 4 maart 2021 verlopen de vrijstellingen voor hand- en oppervlaktedesinfectiemiddelen voor de zorg en de overige (professionele) sectoren. Hierbij zijn geen aflever- en opgebruiktermijn bepaald. Dit betekent dat voorraden die onder de vrijstellingen vielen en die niet opnieuw worden vrijgesteld of toegelaten, vanaf 5 maart 2021 niet meer in Nederland verhandeld en gebruikt mogen worden.

Nieuwe vrijstellingen voor hand- en oppervlaktedesinfectiemiddelen

Vanaf 5 maart 2021 gelden nieuwe vrijstellingen voor hand- en voor oppervlaktedesinfectiemiddelen.  Hiervoor komen alleen middelen in aanmerking waarvoor inmiddels een (wijzigings)aanvraag is ingediend bij het Ctgb. De nieuwe aanpak resulteert in een specifieke lijst van vrijgestelde middelen.

De vrijstelling voor oppervlaktedesinfectie is uitsluitend voor het gebruik door professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie. De vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen geldt voor het professionele gebruik door medewerkers van bedrijven, en door klanten en bezoekers in die bedrijfsomgeving. De vrijgestelde desinfectiemiddelen mogen dus niet aan consumenten worden verkocht.

Welke middelen?

De nieuwe vrijstellingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Welke hand- en oppervlakte desinfectiemiddelen een vrijstelling of toelating hebben, vindt u hier: 

Melden mogelijk misbruik van de tijdelijke vrijstelling handdesinfectie

Als u vermoedt dat iemand niet handelt (produceren, verkopen en gebruiken) volgens de tijdelijke vrijstelling handdesinfectie, dan kunt u dit melden bij de ILT via het formulier 'Melding biociden'.

Biociden

Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen COVID-19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom biociden. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt worden als deze zijn toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden), dat zijn toegelaten middelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt proactief toezicht op de productie van en handel in biociden in de professionele markt. De NVWA houdt toezicht op de consumentenmarkt voor desinfectiemiddelen.