Melding handdesinfectiemiddelen

De ILT roept bedrijven op om zich te melden als zij handdesinfectiemiddelen produceren onder de ‘Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie’. Partijen hoeven hiervoor slechts een beperkt aantal gegevens in te vullen op een meldformulier.

De Inspectie wil via deze meldingen een zo compleet mogelijk beeld krijgen van bedrijven die werken onder de vrijstelling. Via deze meldingen en het toezicht wil de ILT de kwaliteit van de desinfectantia en de veiligheid bij de productie van deze middelen zoveel mogelijk waarborgen. Het meldverzoek geldt alleen voor bedrijven die produceren onder de hierboven genoemde vrijstelling en dus niet voor openbare en ziekenhuisapotheken.

Het ministerie van IenW gaf donderdag 19 maart een vrijstelling om twee handdesinfectiemiddelen te produceren en op de markt te brengen op basis van WHO-formuleringen. Het gaat om één middel op basis van ethanol en één middel op basis van 2-propanol (isopropylalcohol). Beide middelen zijn uitsluitend voor gebruik door professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie.

Melden mogelijk misbruik van de tijdelijke vrijstelling handdesinfectie

Als u vermoedt dat iemand niet handelt (produceren, verkopen en gebruiken) volgens de tijdelijke vrijstelling handdesinfectie, dan kunt u dit melden bij de ILT via het formulier 'Melding biociden'.