Verplicht melden handdesinfectiemiddelen op basis van 70% alcoholen

Producenten en distributeurs die handdesinfectiemiddelen op de Nederlandse markt aanbieden en/of produceren onder de ‘Tweede tijdelijke vrijstelling desinfectie 70% alcoholenmoeten zich melden bij de ILT. Deze partijen vullen hiervoor een aantal gegevens in op een meldformulier.

Na het indienen van de verplichte melding kunnen partijen direct starten met het produceren en het op de markt aanbieden van het handdesinfectiemiddel. Producenten en distributeurs moeten voldoen aan alle voorwaarden uit het vrijstellingsbesluit en ontvangen geen goedkeuring vooraf van de ILT.

De Inspectie wil via deze meldingen een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de producten die worden aangeboden en van bedrijven die werken onder de vrijstelling. De meldplicht geldt niet voor handdesinfectiemiddelen op basis van twee WHO-formuleringen, zoals genoemd in de ‘Tweede tijdelijke vrijstelling handdesinfectie WHO-formuleringen(hiervoor geldt een meldverzoek) en de Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA)-formulering zoals bedoeld in de ‘Tweede tijdelijke vrijstelling handdesinfectie apotheken.   

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf op 1september 2020 opnieuw een vrijstelling om handdesinfectiemiddelen te produceren en op de markt te brengen op basis van minimaal 70% v/v alcoholen. Deze vrijstelling geldt aansluitend op de eerste tijdelijke vrijstelling handdesinfectiemiddelen 70% alcoholen, die op 10 september is verlopen. Deze middelen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in de beroeps- of bedrijfsmatige omgeving en mogen niet op de consumentenmarkt worden aangeboden.

Vrijwillig melden handdesinfectiemiddelen op basis van WHO-formuleringen

De ILT roept bedrijven op om zich te melden als zij handdesinfectiemiddelen produceren onder de ‘Tweede tijdelijke vrijstelling handdesinfectie WHO-formuleringen. Partijen hoeven hiervoor slechts een beperkt aantal gegevens in te vullen op een meldformulier.

De Inspectie wil via deze meldingen een zo compleet mogelijk beeld krijgen van bedrijven die werken onder de vrijstelling. Via deze meldingen en het toezicht wil de ILT de kwaliteit van de desinfectantia en de veiligheid bij de productie van deze middelen zoveel mogelijk waarborgen. Het meldverzoek geldt alleen voor bedrijven die produceren onder de hierboven genoemde vrijstelling en dus niet voor openbare en ziekenhuisapotheken.

Het ministerie van IenW gaf donderdag op 31 augustus 2020 opnieuw een vrijstelling om twee handdesinfectiemiddelen te produceren en op de markt te brengen op basis van WHO-formuleringen. Het gaat om één middel op basis van ethanol en één middel op basis van 2-propanol (isopropylalcohol). Deze vrijstelling is afgegeven aansluitend op de eerste tijdelijke vrijstelling handdesinfectiemiddelen WHO-formuleringen, die op 11 september is verlopen.

Melden mogelijk misbruik van de tijdelijke vrijstelling handdesinfectie

Als u vermoedt dat iemand niet handelt (produceren, verkopen en gebruiken) volgens de tijdelijke vrijstelling handdesinfectie, dan kunt u dit melden bij de ILT via het formulier 'Melding biociden'.