Aanwijzing niet handhaven artikel 95 Europese biocidenverordening

Er is meer behoefte aan desinfecterende middelen bij de bestrijding van het coronavirus (COVID-19). Producenten mogen daarom hun werkzame stoffen tijdelijk afnemen bij een leverancier die niet geregistreerd staat op de artikel 95 lijst van ECHA.

De ILT zal tijdelijk niet handhaven op een overtreding van artikel 95 van de Europese biocidenverordening. Voorwaarde is wel dat de overtreding verband houdt met de levering van biociden voor noodzakelijke desinfectiemiddelen volgens de vrijstellingen van het ministerie van IenW. De ILT ontving hiervoor een aanwijzing van Minister van Veldhoven.