Verlenging perioden praktische ervaring luchtvaartpersoneel

Onderhoudscertificeringspersoneel en het ondersteunend personeel, aanvragers en houders van Part 66-licenties moeten praktische ervaring opdoen. Dit geldt ook voor 147-instructeurs en examinatoren. Verordening (EU) 1321/2014 stelt perioden en intervallen vast waarbinnen zij dit moeten doen.

Verlenging perioden door ontheffing

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) veroorzaakt dringende onvoorziene omstandigheden. Daaruit vloeien beperkingen voort voor het uitvoeren van luchtvaartactiviteiten. Daarom is het mogelijk dat de bovengenoemde beroepsbeoefenaren ongewild niet kunnen voldoen aan de eisen. Dit kan de geldigheid van hun bevoegdverklaringen en privileges beïnvloeden.

Om hen tegemoet te komen verlengt de Inspectie Leefomgeving en Transport de perioden door een ontheffing (ILT-2020/30526). Deze ontheffing volgt het model voor corona-ontheffingen van het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).