Ontheffing desinfecterende middelen

Operators moeten voorzorgsmaatregelen nemen om verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. Alle Nederlandse operators en vliegtuigen geregistreerd in Nederland mogen in de cabine van een passagiers- en vrachtvliegtuig bepaalde alcoholhoudende desinfecterende middelen aan boord hebben.

De ICAO heeft aangegeven dat deze producten aan boord zijn toegestaan zonder dat daar een ontheffing voor nodig is. De ontheffing die de ILT daarvoor uitbracht is daarom ingetrokken. Zie: Technical Instructions foor the safe transport of Dangerous Goods bij Air - Doc 9284-AN/905 2021-2022 Edition ADDENDUM NO. 1 31/12/20