Drones: vergunningverlening en handhaving

De ILT ziet in deze coronatijd meer dronebeelden verschijnen in de media en op social media. De inspectie krijgt ook geregeld vragen over het toenemend gebruik van drones in de openbare ruimte. Met het mooie weer en de rust is het aantrekkelijk om naar buiten te gaan en met een drone te gaan vliegen. De inspectie vraagt mensen wel om met hun drones afstand te bewaren en benadrukt dat vliegen boven aaneengesloten bebouwing niet is toegestaan. De reguliere regels zijn nog steeds van kracht.

Zakelijk gebruik van drones

Gebruikt u een drone voor zakelijke doeleinden en verdient u er geld mee, dan heeft u een vergunning nodig. U bent bijvoorbeeld een ondernemer die drone-diensten aanbiedt aan anderen, zoals media, politie, andere overheden, commerciële instanties. Informatie over welke vergunning(en) u dan nodig heeft vindt u op de pagina Welke vergunning heb ik nodig voor mijn drone.

De ILT ziet toe op een juist gebruik van drones bij beroepsmatig gebruik. De regels voor dat gebruik vindt u op de pagina Regels voor zakelijk gebruik drone.

Particulier gebruik van drones

Gebruikt u uw drone puur als hobby zonder er geld aan te verdienen, dan heeft u geen vergunning nodig. Voor particulieren die met drones vliegen gelden deze regels.

De gebruiker van de drone (de piloot) mag hem niet laten vliegen boven mensen of bebouwing en hij mag hem niet hoger laten gaan dan 45 meter. De piloot moet zijn luchtvaartuig altijd in het zicht houden. De politie ziet op dit gebruik toe.

Voor recreatieve dronegebruikers is een app ontworpen. Via deze app kunnen zij hun vluchtplanningsactiviteiten invullen. De indiener ontvangt dan informatie over waar de drone veilig kan vliegen. Hier vindt u de regels voor recreatief gebruik.

Vergunningverlening en handhaving tijdens de coronacrisis

Het is de operator van een drone die een vergunning aanvraagt (dus niet de opdrachtgever van een operator). De ILT neemt gedurende de coronacrisis ontheffingsaanvragen alleen met voorrang in behandeling mits wordt voldaan aan speciale criteria. Bij de beoordeling laat zij namelijk het antwoord meewegen op de volgende vragen:

  1. Is het gebruik van de drone uniek voor deze tijdsperiode?
  2. Wat is het belang voor de samenleving in deze crisistijd?
  3. Is een drone het meest geschikte en meest logische middel om in te zetten?

Voorrang bij het in behandeling nemen in dit geval betekent overigens niet dat de ILT een vergunning onmiddellijk afgeeft. Er zit nu eenmaal een behandeltijd vast aan de verwerking, het beoordelen van een aanvraag en het nemen van een besluit.

De ILT handhaaft waar nodig en zet hiervoor extra capaciteit in. Als u zonder de juiste vergunning of ontheffing vliegt op plekken waar dat niet mag, kan de inspectie maatregelen nemen zoals het intrekken van uw vergunning of het opleggen van een last onder dwangsom. Afhankelijk van de situatie kan ook de politie maatregelen nemen zoals het opleggen van boetes of inbeslagname van uw drone.