Ontheffing ILT-2020/30526 Verordening (EU) 1321/2014

Deze ontheffing volgt het model voor corona-ontheffingen van het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).