Tijdelijke ontheffing bevoegdverklaringen voor luchtvarenden vanwege COVID-19

De minister van Infrastructuur en Waterstaat verleent een tijdelijke ontheffing van de geldigheidsduur en de termijnen van nationale bevoegdverklaringen in de bemande luchtvaart. Dit is van belang voor houders van nationale brevetten.

Publicatie in Staatscourant Nr. 20659 van 14 april 2020  -  IENW/BSK-2020/65809