Handhaving op geldigheid van documenten

In verband met de COVID pandemie gaf de ILT op 31 maart 2020 aan tijdelijk niet te handhaven op verlopen certificaten zolang de betreffende certificaten op 15 maart 2020 nog geldig waren en de veiligheid en veilige vaart niet in het gedrang komen. Het is mogelijk het huidige certificaat regulier te verlengen. Het onderzoek (inspecties, droogzetting, tekeningkeur, verklaringen enz.) wordt door de daartoe erkende klassenbureaus, keuringsinstanties en erkende bedrijven uitgevoerd. Daarom heeft de ILT besloten een einde te maken aan de hierboven genoemde tijdelijke maatregel.

Handhaving

Mogelijk heeft u al actie ondernomen om uw vaartuig te her-certificeren. Mocht u op dit moment nog geen concrete afspraken hebben met uw klassenbureau of keuringsinstanties over de her-certificering van uw vaartuig dan moet u dit alsnog vóór 01 februari 2021 doen. ILT zal in dat geval bij een controle aan boord niet handhavend optreden, mits uw vaartuig voor het her-certificeringstraject is aangemeld.

De tijdelijke maatregel, het niet handhaven op verlopen certificaten, vervalt per 01 augustus 2021. Vanaf dat moment treedt de ILT in alle gevallen handhavend op bij verlopen certificaten. 

Certificering irt overgangsbepalingen

Om gebruik te kunnen maken van de overgangsbepalingen moet uw vaartuig voorzien zijn van doorlopende geldige certificaten. Mogelijk ondervindt u bij de her-certificering van uw vaartuig hinder van de COVID pandemie. Daarom zullen de erkende klassenbureaus en keuringsinstanties vaartuigen die in verband met de COVID pandemie een verlopen certificaat hebben, dat op 15 maart 2020 nog geldig was, certificeren met in achtname van de overgangsbepalingen die voor het individuele vaartuig gelden. 

Is uw vaartuig na 31 juli 2021 niet gecertificeerd dan kunt u bij her-certificering na deze datum geen gebruik meer maken van de overgangsbepalingen en zal het vaartuig volledig moeten voldoen aan de dan geldende versie van ES-TRIN.