Handhaving op geldigheid van documenten

Op 31 maart 2020 heeft de ILT via een verklaring aangegeven tijdelijk niet meer te handhaven op de geldigheidsduur van certificaten vanwege COVID-19. Op het verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is werkwijze gewijzigd; de ILT zal nog steeds tijdelijk niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten in de binnenvaart, maar hier wordt wel een aantal voorwaarden aan gesteld.

Voorwaarden:

  • De veiligheid en veilige vaart mag niet in het gedrang komen.
  • De vereiste documenten waren op 15 maart 2020 geldig.


Let op: als vanwege Covid-19 de geldigheid van uw documenten dreigt te verlopen of als deze al verlopen zijn en u gebruik wilt maken van het uitstel, is het advies om snel in actie komen.


Wat is daarvoor nodig?

  • Aantonen dat het vanwege Covidmaatregelen niet of moeilijk mogelijk was om te voldoen aan inspectie, keuring of certificering - en
  • Een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe binnen 6 maanden na afloop van document inspectie, keuring of certificering kan worden uitgevoerd.


Voor meer informatie, bel: 088-4890000

Toelichting Certificaat van Onderzoek/Communautair Certificaat voor Binnenschepen

Het is mogelijk het huidige certificaat regulier te verlengen of een nieuwbouwschip in de vaart te brengen. Het onderzoek (inspecties, droogzetting, tekeningkeur, verklaringen enz.) worden door de daartoe erkende klassenbureaus, keuringsinstanties en erkende bedrijven uitgevoerd. Mocht u bij het verlengen van het huidige certificaat, i.v.m. COVID-19, toch genoodzaakt zijn om van bovenstaande maatregel gebruik te maken meld u zich dan zo snel mogelijk bij uw klassenbureau of keuringsinstantie en dien de volgende documenten bij uw klassenbureau of keuringsinstantie in:

  1. Een onderbouwing waaruit blijkt dat door covid-19 niet/moeilijk voldaan kan worden aan de inspectie, keuring of certificering;
  2. Een stappenplan waarin u aangeeft hoe de inspectie, keuring of certificering binnen 6 maanden na afloop van het certificaat plaats kan vinden.

Afhankelijk van het type certificaat van het schip moeten de hier bovengenoemde onderbouwing en stappenplan voor de volgende datums bij uw klassenbureau of keuringsinstantie ingediend zijn,

  • Voor schepen met een Communautair certificaat voor Binnenschepen moeten bovengenoemde documenten voor 23 oktober 2020 zijn ingediend;
  • Voor schepen met een Certificaat van Onderzoek voor de Rijn moeten bovengenoemde documenten voor 23 november 2020 zijn ingediend.

Als u bovenstaande documenten indient ontvangt u een ontvangstbevestiging via uw klassenbureau of keuringsinstantie die bij een eventuele controle aan boord getoond kan worden. Deze bevestiging kan voor een periode van 6 maanden, na dagtekening van de brief, gebruikt worden bij inspecties in binnen- en buitenland.

Belangrijk:
Houdt u er rekening mee dat ook als u gebruik maakt van de hier boven genoemde mogelijkheid de ingangsdatum van het verlengde certificaat gelijk is aan de verloopdatum van het huidige certificaat