Tijdelijke regeling droog ziekenhuisafval

Vanaf 1 juli is de tijdelijke regeling voor het vervoer van ‘droog ziekenhuisafval’ ingetrokken. Er geldt een overgangstermijn tot 1 augustus. Het aantal patiënten dat is besmet met COVID-19 neemt af. Hierdoor zijn er weer voldoende reguliere verpakkingen (vaten) beschikbaar bij ziekenhuizen en verpleeghuizen. Deze speciale verpakkingen zijn nodig voor het veilig vervoeren van besmettelijk afval. Hierdoor is het besmettingsgevaar zo klein mogelijk.

Overgangstermijn

Er geldt een overgangstermijn tot 1 augustus 2020. Dat betekent dat ziekenhuizen en zorginstellingen de tijd krijgen om hun werkwijze aan te passen naar de situatie van vóór de tijdelijke regeling. Afvalinzamelaars krijgen dus ook nog de tijd om dit afval te vervoeren naar de eindverwerker. De ILT gaat vanaf begin augustus handhaven op de werkwijze van vóór de coronacrisis geldende wet- en regelgeving.

Wettelijke richtlijnen

Besmettelijk (ziekenhuis)afval moet volgens wettelijke richtlijnen als een gevaarlijke stof (ADR) vervoerd. Afvalinzamelaars kunnen adviseren over de manier  van verpakken. Vooral zorginstellingen (zoals verzorgingstehuizen, zorghotels, hospices) lijken onvoldoende op de hoogte van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierdoor gaan zij niet zo bewust om met dit besmettelijke afval. Daarom ontvangen brancheorganisaties van zorginstellingen een brief met aandacht voor dit aspect. Deze brief staat bij documenten in dit dossier.

Waarom tijdelijke regeling?

Eind maart stelde de ILT deze tijdelijke werkinstructie op. De instructie stond toe om ‘droog’ afval,  ontstaan bij de verpleging van coronapatiënten, te verpakken in goed gesloten kunststof zakken. Deze zakken mochten vervolgens los gestort vervoerd in (bulk)containers aangeboden bij de eindverwerker. Door de enorme groei van patiënten met COVID-19 ontstond een tekort aan verpakkingen om besmettelijk ziekenhuisafval veilig te vervoeren.

Inspecties

De inspectie monitort of ziekenhuizen, zorginstellingen en afvalinzamelaars zich aan de afvalregels houden. Is er aanleiding? Dan komt de ILT langs. Ook kan de inspectie een waarschuwing geven of een boete, wanneer dit afval onjuist wordt aangeboden, vervoerd of verwerkt.