Wederom verlenging tijdelijke regeling COVID-19 afval (ziekenhuisafval)

Sinds eind 2020 biedt de minister van Infrastructuur en Waterstaat de (tijdelijke) mogelijkheid om COVID-afval, ook wel ziekenhuisafval, anders te verpakken. Deze tijdelijke regeling zou 1 oktober 2021 aflopen, en wordt opnieuw verlengd tot 1 april 2022.

Er zijn wederom  problemen met de verwerking van de oorspronkelijke verpakkingen, de klemdekselvaten, van het ziekenhuisafval. Met de verlenging van de regeling blijft het langer mogelijk voor ziekenhuizen, zorginstellingen, hospices en corona testlocaties et cetera om hun afval op een andere manier te verpakken en voor vervoer aan te bieden. Hetzelfde geldt voor de verwerking van dit afval. Zo kunnen beschermende kleding, wegwerplinnen, verzorgingsmateriaal en gebruikte wattenstaven als ‘droog ziekenhuisafval’ anders verpakt, afgevoerd en verwerkt worden. Hierover zijn alle betrokken organisaties geïnformeerd.

Een dergelijke regeling was aan het begin van de corona-uitbraak ook van kracht. Deze regeling werd op 1 juli 2020 ingetrokken omdat ziekenhuizen, zorginstellingen, verzorgingstehuizen, zorghotels e.d. over voldoende speciaal verpakkingsmateriaal beschikten. Eind 2020 ontstonden er opnieuw tekorten aan verpakkingsmateriaal bij het verwerken van het afval. Er was een toename van besmettelijk afval. Dit kwam door de stijging van het aantal coronapatiënten en coronatesten, waardoor de hoeveelheid besmettelijk afval steeg. Dit leverde een groot probleem op voor de verwerkingscapaciteit van de afvalverbrandingsinstallatie. Daarom werd de tijdelijke vrijstelling nog een keer ingevoerd.

Verpakken keel- en neusmonsters

De medewerker van een corona testlocatie voert een test uit. Hierbij neemt hij met een wattenstaafje slijm uit de keel en neus. Dit wattenstaafje gaat vervolgens naar een laboratorium voor verder onderzoek.

Tijdens het vervoer moet de verpakking van dit materiaal voldoen aan regels van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

De afvalverwerker geeft voorlichting over hoe u het materiaal moet aanbieden. Uit inspecties in december 2020 bleek dat afval van corona testlocaties lang niet altijd goed werd verpakt en afgevoerd. De ILT zal komend najaar opnieuw inspecties houden en zonodig voorlichting geven.

Besmettingsgevaar

Over het besmettingsgevaar en de tijd dat het verpakte ziekenhuisafval in kunststof zakken zit, gaf het RIVM in 2019 aan dat het onzeker is of het materiaal in de afvalzak na 20 dagen vrij is van infectieus materiaal. Daarom moet dit afval anders behandeld worden dan het (niet-infectueus) huishoudelijk afval.
Dit betekent:

  • Ziekenhuizen, zorginstellingen en testlocaties moeten dit afval verpakken en voor vervoer aanbieden aan de afvalverwerkingsbedrijven volgens de regels van de classificatie van het vervoer van gevaarlijke stoffen (infectueus et cetera). 
  • Afvalverwerkingsbedrijven moeten dit afval volgens de hiervoor geldende regelgeving (ADR) behandelen en vervoeren. Zij maken zelf afspraken met ziekenhuizen, zorginstellingen en testlocaties over het aanbieden en ophalen van afval dat is besmet met COVID-19.
  • De Zavin is de enige afvalverwerker van dit afval. Zij is bekend met het verwerken van dit afval. Echter, de hoeveelheid afval is te groot voor de Zavin om allemaal te verwerken. Daarom kregen ook andere afvalverbrandingsinstallaties toestemming om dit (ziekenhuis)afval te verbranden of tijdelijk op te slaan voor latere verwerking.

Ga naar: Staatscourant 2021