Tijdelijke regeling droog COVID-19 afval (ziekenhuisafval)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat opnieuw tijdelijk toe om ziekenhuisafval anders te verpakken. Zo mogen bijvoorbeeld beschermende kleding of wegwerplinnen nu als ‘droog ziekenhuisafval’ op een andere manier verpakt en afgevoerd. Een dergelijke regeling was aan het begin van de corona-uitbraak ook van kracht. Deze regeling werd op 1 juli 2020 ingetrokken omdat ziekenhuizen, zorginstellingen, verzorgingstehuizen, zorghotels e.d. over voldoende speciaal verpakkingsmateriaal beschikten. Nu is er een probleem ontstaan bij het verwerken van het afval. Daarom is de tijdelijke vrijstelling wederom van kracht. Door de toename en de continue zorg van coronapatiënten is er een toename van afval dat is besmet met het coronavirus.

Besmettingsgevaar

Over het besmettingsgevaar en de tijd dat het verpakte ziekenhuisafval in kunststof zakken zit, geeft het RIVM aan dat het onzeker is of het materiaal in de afvalzak na 20 dagen vrij is van infectieus materiaal. Daarom moet dit afval anders behandeld worden dan het (niet-infectueus) huishoudelijk afval.  
Dit betekent:

  • Ziekenhuizen, zorginstellingen en testlocaties moeten dit afval verpakken en voor vervoer aanbieden aan de afvalverwerkingsbedrijven volgens de regels van de classificatie van het vervoer van gevaarlijke stoffen (infectueus et cetera). 
  • Afvalverwerkingsbedrijven moeten dit afval volgens de hiervoor geldende regelgeving (ADR) behandelen en vervoeren.
  • De Zavin is de enige afvalverwerker van dit afval. Zij is bekend met het verwerken van dit afval. Echter, de hoeveelheid afval is te groot voor de Zavin om allemaal te verwerken. Daarom kregen ook andere afvalverbrandingsinstallaties toestemming om dit (ziekenhuis)afval te verbranden of tijdelijk op te slaan voor latere verwerking.
  • Afvalverwerkers maken zelf afspraken met ziekenhuizen, zorginstellingen en testlocaties over het aanbieden en ophalen van afval dat is besmet met COVID-19.  

Ga naar: Staatscourant 2020/57691 - tijdelijke regeling vervoer COVID-19 ziekenhuisafval