EVOA

Vergunningverlening voor werkzaamheden in afvaltransport en in andere vitale sectoren heeft gedurende de coronacrisis prioriteit bij de ILT. We verzoeken u om uw aanvragen voor EVOA kennisgevingen digitaal via MijnILT te doen. Digitale aanvragen kunnen wij dan sneller én tijd- en plaats onafhankelijk behandelen.

Digitaal indienen
U dient uw EVOA-aanvraag digitaal in door het kennisgevingsdocument te ondertekenen, te scannen en dit document in Mijn ILT bij de aanvraag bij te voegen. Daarnaast moet u een digitale kopie van de bankgarantie of afschrift van de deposito bij de aanvraag in MijnILT te voegen. Hiermee geeft de ILT ook invulling aan het advies van de Europese Commissie.

Nazenden per post
De originele bankgarantie of afschrift van de deposito dient u ook per post aan de ILT te sturen, naar:

  • ILT Vergunningverlening Afval (EVOA),
    Postbus 24062, 3502 MB te Utrecht.

U hoeft het origineel kennisgevings- en vervoersdocument niet per post op te sturen.

Kennisgevingen voor de import van afvalstoffen
Tijdens de coronacrisis accepteert de ILT ook kennisgevingen voor de import van afvalstoffen die de verzendende autoriteit digitaal aan de ILT stuurt. Op de site van de Europese Commissie staat een overzicht met door de Europese Commissie verzamelde specifieke contactgegevens van de autoriteiten.

Acceptatie digitale kennisgevingen door andere autoriteiten
De ILT accepteert in de huidige situatie digitaal ingediende kennisgevingen. Of een andere autoriteit op dit moment ook deze werkwijze volgt, dient de aanvrager zelf na te gaan.

Transport van afval
De ILT accepteert tijdens de corona-crisis ook bij het vervoer van afval digitale documenten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het advies van de Europese Commissie. Dit betekent ook dat er tijdens de coronacrisis mag worden afgezien van het fysiek overdragen van formulieren voor ondertekening. U dient wel andere bewijzen van ontvangst, zoals bijvoorbeeld weegbrieven, in uw administratie op te nemen.