EVOA

Vergunningverlening voor werkzaamheden in afvaltransport en in andere vitale sectoren heeft gedurende de coronacrisis prioriteit bij de ILT. De ILT vraagt u u om uw aanvragen voor EVOA kennisgevingen digitaal via MijnILT te doen. Digitale aanvragen kunnen wij dan sneller én tijd- en plaats onafhankelijk behandelen.

Digitaal indienen

U dient uw EVOA-aanvraag digitaal in door het kennisgevingsdocument te ondertekenen, te scannen en dit document in Mijn ILT bij de aanvraag bij te voegen. Daarnaast moet u een digitale kopie van de bankgarantie of afschrift van de deposito bij de aanvraag in MijnILT te voegen. Hiermee geeft de ILT ook invulling aan het advies van de Europese Commissie.

Nasturen per post

De originele bankgarantie of afschrift van de deposito moet u ook per post aan de ILT sturen, naar:

  • ILT Vergunningverlening Afval (EVOA),
    Postbus 24062, 3502 MB te Utrecht.

U hoeft het origineel kennisgevings- en vervoersdocument niet per post op te sturen.
 

Kennisgevingen voor de import van afvalstoffen

Tijdens de coronacrisis accepteert de ILT ook kennisgevingen voor de import van afvalstoffen die de verzendende autoriteit digitaal aan de ILT stuurt. Op de site van de Europese Commissie staat een overzicht met door de Europese Commissie verzamelde specifieke contactgegevens van de autoriteiten.
 

Acceptatie digitale kennisgevingen door andere autoriteiten

De ILT accepteert in de huidige situatie digitaal ingediende kennisgevingen. Of een andere autoriteit op dit moment ook deze werkwijze volgt, meot de aanvrager zelf nagaan.

Transport van afval

De ILT accepteert tijdens de corona-crisis ook bij het vervoer van afval digitale documenten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het advies van de Europese Commissie. Dit betekent ook dat er tijdens de coronacrisis mag worden afgezien van het fysiek overdragen van formulieren voor ondertekening. U moet wel andere bewijzen van ontvangst, zoals bijvoorbeeld weegbrieven, in uw administratie opnemen.