ILT en politie stoppen illegaal wegmengen van verontreinigde diesel in stookolie

Dit voorjaar onderzoekt een inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een transporttank met dieselolie die van Engeland via Nederland onderweg is naar België. Na overleg met de Landelijke Eenheid van de politie volgt een analyse van de olie. Daaruit blijkt dat deze dieselolie een grote hoeveelheid chloor bevat. Deze dieselolie zou worden weggemengd in de stookolie, die vervolgens wordt gebruikt voor de voorstuwing van zeeschepen. Hierdoor komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu. De Belgische autoriteiten hebben deze dieselolie inmiddels aangemerkt als afvalstof waardoor deze dieselolie niet meer in de stookolie mag worden weggemengd. Alleen dit jaar zijn al 75 tanks vol dieselolie van Engeland naar België overgebracht. Door tussenkomst van de ILT en politie is deze lucratieve handel stopgezet.

Zeeschip rookpluim stookolie

Alarmbellen

Begin maart trekt een transporttank de aandacht van een ILT-inspecteur. Een trekkoord om de bodemafsluiter van de tank dicht te zetten, ontbreekt. Na overleg met de Landelijke Eenheid van de politie gaan de alarmbellen af: de afzender is een Engels bedrijf dat afgewerkte olie verwerkt. Bij deze verwerking ontstaat dieselolie als bijproduct, alleen is deze vaak óók vervuild met allerlei schadelijke stoffen zoals chloor. Uit het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat de olie maar liefst 268 ppm chloor bevatte. Dat overstijgt de wettelijk toegestane normen in Nederland en België: in Nederland is slechts 50 ppm chloor toegestaan en in België 200 ppm.

Zwarte afvalstroom stopgezet

De hoge concentratie chloor in deze dieselolie maakt het een afvalstof. Hierdoor mag de dieselolie niet als product worden gebruikt, maar moet dit op een verantwoorde wijze worden verwerkt. Omdat de dieselolie door Europa wordt vervoerd, moet voor het transport een zogenaamde EVOA-vergunning worden aangevraagd. Het Engelse bedrijf kan door ingrijpen van de ILT en politie de verontreinigde dieselolie niet meer in de stookolie wegmengen.

Samenwerking

De samenwerking tussen ILT, politie en Belgische autoriteiten laat het effect zien van gezamenlijk optreden tegen zwarte afvalstromen, waarbij bedrijven geld verdienen aan het vermengen van schadelijke stoffen ten koste van mens en milieu. Per ton wordt ongeveer 350 dollar verdiend. Per tank levert dit al gauw een winst op van € 10.500,=.