Toezicht chemicaliën - REACH

Om de kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen te verhogen, voert de ILT inspecties uit bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen of het doorgeven daarvan aan gebruikers.

Een op de drie bedrijven werkt met chemische stoffen en een op de vier werknemers wordt hieraan regelmatig blootgesteld. Het is dan ook van groot belang bij het gebruik van deze stoffen een zo hoog mogelijk niveau van bescherming voor mens en milieu te waarborgen. De Europese REACH- en CLP-regelgeving biedt hiervoor het wettelijke kader. Daarin is onder meer geregeld dat elk bedrijf aan zijn klanten in de keten via een veiligheidsinformatieblad doorgeeft hoe zij veilig met een bepaalde gevaarlijke stof of mengsel van stoffen kunnen werken.

Verbetering kwaliteit veiligheidsinformatiebladen nodig

Sinds de invoering van de REACH- en CLP-regelgeving in respectievelijk 2007 en 2009 is weliswaar de kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen verbeterd, maar nog steeds zien de betrokken inspectiediensten (Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Inspectie SZW) veel fouten in deze bladen. Hierdoor wordt de ontvanger van gevaarlijke stoffen onvoldoende of onjuist geïnformeerd over de gevaaraspecten van de stoffen en mengsels, waardoor risico’s voor mens en milieu ontstaan.

REACH helpdesk adviseert bedrijven over regels

Bedrijven die chemische stoffen produceren, importeren, distribueren of gebruiken kunnen de REACH Helpdesk om advies vragen over de REACH- en CLP-regelgeving.

Speciaal voor MKB-bedrijven die snel willen weten hoe ze aan hun REACH- en CLP-verplichtingen kunnen voldoen, is de website www.chemischestoffengoedgeregeld.nl ontwikkeld. Via een eenvoudige applicatie krijgt u overzicht van wat u moet doen.

Met de VIB-checklist kunnen bedrijven controleren of de VIB’s de goede informatie bevatten om veilig en gezond met gevaarlijke stoffen te kunnen werken. De VIB-checklist is een initiatief van Inspectie SZW in samenwerking met de ILT en brancheorganisaties.