Chemicaliën - REACH

Op grond van Europese verordeningen zijn bedrijven in de EU-lidstaten onder meer verplicht informatie te verstrekken over de risico’s van de chemicaliën die ze produceren, importeren of verhandelen en ze juist te verpakken. Daarnaast stellen de regels beperkingen aan de im- en export van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen.

Om welke verorderingen gaat het?

Drie verordeningen spelen een belangrijke rol:

  • Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH genaamd)
  • Indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen (Classification, Labelling and Packaging: CLP)
  • In- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (Prior Informed Consent, PIC )

Een aparte helpdesk en de website Chemische stoffen goed geregeld! ondersteunen bedrijven die aan de regelgeving voor REACH willen voldoen.

VIB-check

Inzicht in de kwaliteit van het veiligheidsinformatieblad? Met de VIB-check weet u het direct.

U neemt beschermingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen. Natuurlijk is dit vanzelfsprekend voor u. Uw maatregelen baseert u op de informatie uit het veiligheidsinformatieblad (VIB). Maar is die benodigde informatie op het VIB wel duidelijk, correct of volledig? Dat checkt u vanaf nu zelf heel eenvoudig op VIB-check.nl:

  • In een paar klikken heeft u inzicht in de kwaliteit van het VIB
  • Met 1 druk op de knop vraagt u de leverancier rechtstreeks om een nieuw en compleet VIB

Doe de check op: www.VIB-check.nl / Do the Check; www.sds-check.nl

De VIB-checklist is een initiatief van Inspectie SZW in samenwerking met de ILT en brancheorganisaties.

Verschillende toezichthouders

De ILT controleert samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bedrijven voldoende op de hoogte zijn van de regelgeving en zich eraan houden. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen en de douane zijn bij het toezicht betrokken.