ILT blijft controleren op private keurmerken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan fabrikanten, importeurs en distributeurs van bouwproducten blijven controleren op gebruik van private keurmerken naast het verplichte Europese keurmerk. Dit vloeit voort uit een uitspraak van de Raad van State inzake Desmepol.

Deze marktpartijen moeten de Europese bouwverordening CPR naleven. Die schrijft voor dat bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat een zogeheten CE-merkteken moeten hebben; een markering die aangeeft dat ze voldoen aan bepaalde Europese normen en eisen. Andere merktekens mogen geen essentiële kenmerken van een bouwproduct noemen die al in CE-markering zijn geregeld. Te denken valt aan waterdichtheid, druksterkte en brandgedrag.

Indien een fabrikant een ander keurmerk voert dat zich wel hierover uitlaat, zal de ILT hiertegen optreden. Hiermee wordt namelijk gehandeld in strijd met artikel 8 lid 3 van de CPR. Onder deze Europese bouwverordening heeft de ILT de bevoegdheid te handhaven als een privaat keurmerk de CE-markering overlapt.

In dezelfde uitspraak zegt de Raad van State dat de ILT terecht geen toezicht houdt op keuringsinstanties als Kiwa. Daartoe heeft ze geen bevoegdheid, aldus de Raad.

Meer informatie kunt u vinden op onze internetpagina Standpunt ILT private merktekens. 

Zie ook de site van de Europese Commissie (met name FAQ 19 en 21).