Standpunt ILT private merktekens

Als een bouwproduct onder een geharmoniseerde norm of Europese technische beoordeling valt en de overgangsperiode van die norm is verstreken, dan moet de fabrikant dit product van een CE-markering voorzien. Hij dient daarnaast tevens een prestatieverklaring op te stellen. In deze brochure staat hoe de ILT aankijkt tegen het gebruik van private merktekens op het bouwproduct naast de CE-markering.