Wetgeving Caribisch Nederland

Lokale vaart

Voor commerciële zeeschepen die in Caribisch Nederland zijn geregistreerd zijn de eisen gemoderniseerd en aangepast aan de internationale ontwikkelingen in de Caribische handelszone. Deze nieuwe maritieme regelgeving staat op de website van Rijksdienst Caribisch Nederland.

Wetgeving: twee Caribische codes
Deze twee internationale Caribische Codes zijn van kracht:

Daarnaast zijn er voor schepen in de lokale vaart nabij of rond de eilanden, waarvoor de codes te streng worden geacht, aparte regels. Deze moeten voldoen aan bijlage 6 van de Regeling Veiligheid Zeeschepen (RVZ) dat van toepassing is op vaartuigen met een vaargebied zoals vermeld in artikel 41 b van de RVZ.