Inspecties Caribisch Nederland

Port State Control-inspecties

Op zeeschepen met een buitenlandse vlag voeren de ILT-inspecteurs Handhaving Zeevaart CN inspecties uit in de havens en op de ankerplaatsen van Caribisch Nederland. Tijdens deze inspecties wordt o.a. nagegaan of de schepen voldoen aan de eisen van de internationale conventies van bijvoorbeeld de IMO op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden.

Caribisch Nederland is lid van het Caribbean MoU on Port State Control, zodat Port State Control inspecties in alle deelnemende landen hetzelfde worden uitgevoerd. Het doel van Port State Control is het weren van substandaard schepen.

Flag State Control-inspecties

Op zeeschepen met de Nederlandse vlag wordt het toezicht in Caribisch Nederland volgens hetzelfde Inspectieprogramma Vlaggenstaattoezicht uitgevoerd als in Nederland. Zo vinden de selectie van schepen, de uitvoering van de inspecties en de interventies op dezelfde wijze plaats.