Voordelen Boordcomputer Taxi

De Boordcomputer Taxi (BCT) levert een aantal belangrijke voordelen op die de bedrijfsvoering kan verbeteren.

Makkelijker én minder oneerlijke concurrentie

Een goede registratie van de ritgegevens en de arbeids- en rusttijden is wettelijk verplicht. Voorheen werkten veel taxiondernemingen met een handmatige registratie van de ritgegevens en de arbeids- en rusttijden. Het invullen van de rittenstaat en het bijhouden van de werkmap kostte niet alleen veel tijd, maar was daarnaast ook fraudegevoelig. De taxibranche had hierdoor onder andere te maken met oneerlijke concurrentie. De BCT maakt betere controle mogelijk. Oneerlijke concurrentie krijgt zo minder kans.

Voordelen

Hieronder vindt u alle voordelen van de BCT op een rij:

  • Eerlijke concurrentie
  • Minder papierwerk
  • Minder toezichtlast
  • Inzicht in arbeids- en rusttijden

Eerlijke concurrentie

Een aantal ondernemers maakt het nu voor de rest van de markt bijzonder lastig. Deze ondernemers frauderen met de gegevens van de ritten en de arbeids- en rusttijden. Ondernemers die dit niet doen, worden benadeeld in hun bedrijfsvoering. Door een betere en meer volledige controle dankzij de digitale registratie van de boordcomputer taxi krijgt oneerlijke concurrentie minder kans.

Minder papierwerk

U kunt als taxiondernemer betrouwbare informatie uit de BCT halen voor uw bedrijfsadministratie. U hoeft geen uitgebreide papierwinkel bij te houden: het bewaren van papieren werkmappen en rittenstaten behoort tot het verleden. De digitale informatie uit de boordcomputer slaat u ten minste 104 weken op in uw bedrijfsadministratie, gerekend vanaf de datum waarop de gegevens betrekking hebben.

Minder toezichtlast

Door de invoering van de BCT kunnen de handhavende instanties beter nagaan of iedereen zich aan de regels houdt. Bovendien kunnen de verschillende overheidsinstanties gegevens uitwisselen, waardoor de controle efficiënter wordt. Door gerichte inspectie zullen ondernemers die hebben aangetoond de administratie goed op orde te hebben minder met controles te maken krijgen.

Inzicht in arbeids- en rusttijden

De BCT registreert de arbeids- en rusttijden betrouwbaarder. Op deze manier wordt inzichtelijk hoe lang er is gewerkt door chauffeurs. Zo kan eerder en beter worden geconstateerd of en wanneer chauffeurs onvoldoende rusttijd hebben genoten. Dit leidt tot meer inzicht in de veiligheid van het taxivervoer.