Wat als ik een probleem heb met mijn boordcomputer?

Er kunnen zich problemen voordoen met de boordcomputerkaarten, de taxameter of printer. Of een BCT kan defect of gestolen zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan dan alsnog taxivervoer worden verricht.

Bij problemen met de BCT-kaart moet u tijdens een inspectie het volgende laten zien:

 • Correspondentie over het probleem met het inbouwstation.
 • Correspondentie over het probleem met KIWA.
 • Handmatige registratie van de arbeids- en rusttijden.  

Bij problemen met de taxameter moet u tijdens een inspectie het volgende laten zien:

 • Correspondentie over het probleem met het inbouwstation én een datum waarop het herstel plaatsvindt.
 • Handmatige invoer BCT.

Bij problemen met de printer moet u tijdens een inspectie het volgende laten zien:

 • Correspondentie over het probleem het inbouwstation én een datum waarop het herstel plaatsvindt.
 • Handmatig ritbewijs.

Bij een defecte BCT moet u tijdens een inspectie het volgende laten zien:

 • Correspondentie over het probleem met het inbouwstation én een datum waarop het herstel plaatsvindt.
 • Handmatig bijgehouden administratie.

Bij een gestolen BCT moet u tijdens een inspectie het volgende laten zien:

 • Bewijs van aangifte bij de politie.
 • Correspondentie over de diefstal met het inbouwstation én een datum waarop de BCT wordt vervangen.
 • Handmatig bijgehouden administratie.

In geval van wachttijd vanwege het laten inbouwen van een gecertificeerde BCT van Euphoria Cabman moet u tijdens een inspectie het volgende laten zien:

 • Correspondentie van de fabrikant én een datum waarop de inbouw plaatsvindt.
 • Handmatige registratie van de arbeids- en rusttijden.