Wat als ik een probleem heb met mijn boordcomputer?

Er kunnen zich problemen voordoen met de boordcomputerkaarten, de taxameter of printer. Of een BCT kan defect of gestolen zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan dan alsnog taxivervoer worden verricht.

Bij een defecte BCT moet u tijdens een inspectie het volgende laten zien:

 • Correspondentie over het probleem met het inbouwstation én een datum waarop het herstel plaatsvindt.
 • Handmatige registratie van de ritten en de arbeids- en rusttijden.  

Bij een gestolen BCT moet u tijdens een inspectie het volgende laten zien:

 • Bewijs van aangifte bij de politie.
 • Correspondentie over de diefstal met het inbouwstation én een datum waarop de BCT wordt vervangen.
 • Handmatige registratie van de ritten en de arbeids- en rusttijden.  

Bij problemen met de BCT-kaart moet u tijdens een inspectie het volgende laten zien:

 • Correspondentie over het probleem met het inbouwstation.
 • Correspondentie over het probleem met Kiwa.
 • Handmatige registratie van de ritten en de arbeids- en rusttijden.  

Bij problemen met de taxameter moet u tijdens een inspectie het volgende laten zien:

 • Correspondentie over het probleem met het inbouwstation én een datum waarop het herstel plaatsvindt.
 • Handmatige invoer BCT.

Bij problemen met de printer moet u tijdens een inspectie het volgende laten zien:

 • Correspondentie over het probleem het inbouwstation én een datum waarop het herstel plaatsvindt.
 • Kopieën van de uitgeschreven ritbewijzen.