Ontwikkelingen Boordcomputer Taxi

In 2020 zijn alle persoonsgebonden kaarten voor de Boordcomputer Taxi (BCT) vervangen. Dat was nodig omdat de geldigheid van het beveiligingscertificaat op deze kaarten afliep. Tegelijkertijd hadden alle BCT’s een update van de software nodig. De laatste stap in de benodigde aanpassingen is het omwisselen van de systeemkaart in de BCT.

In 2020 kregen alle Boordcomputers Taxi (BCT) een 2.3-update via de fabrikant van de boordcomputer. Deze update was nodig om het beveiligingscertificaat op de G2-systeemkaarten tijdelijk te verlengen met een periode van drie jaar. Dat betekent dat uiterlijk 21 maart 2023 bij alle BCT’s een nieuwe G3-systeemkaart moet worden ingebouwd. Uw fabrikant informeert u hierover. Het is belangrijk dat u uw systeemkaart tijdig vervangt. Een werkende BCT is vereist voor het uitoefenen van toezicht op de arbeids- en rusttijden. Zie voor meer informatie:

Onderzoek naar vervanging BCT

De ILT doet onderzoek naar een alternatief voor de BCT. Reden is dat de BCT een aantal beperkingen heeft. Doel van het onderzoek is op zoek te gaan naar een alternatief dat:

  • Betrouwbare informatie genereert die nodig is voor een goede uitvoering van het taxitoezicht.
  • Het toezicht op de naleving van de regels voor arbeids- en rusttijden effectiever maakt.
  • Ervoor zorgt dat er in de toekomst geen nieuwe, omvangrijke en kostbare omwisselacties van BCT-kaarten (zoals in 2020) meer nodig zijn.

Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2023 beschikbaar is. Er geldt dan nog een overgangsperiode: taxiondernemingen krijgen 5 jaar de tijd om over te stappen van de BCT naar het nieuwe systeem.