ILT zet volgende stap in ontwikkeling digitaal inspecteren arbeids- en rusttijden taxichauffeurs

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de naleving van de arbeids- en rusttijden van taxichauffeurs. Dit draagt bij aan veilig taxivervoer en eerlijke concurrentie in de taxisector. Naast controles bij taxichauffeurs op straat en bezoeken aan taxiondernemingen, ontwikkelt de ILT een digitale vorm van inspecteren. Nieuw is de introductie van een webformulier waarmee taxiondernemingen de data uit de boordcomputer taxi (BCT) kunnen uploaden.

Digitale levering BCT gegevens

Introductie webformulier

Deze week ontvangen 100 taxiondernemers een verzoek van de ILT om de arbeidsbestanden en de rittenadministratie uit de boordcomputer taxi digitaal aan te leveren. Bij eerdere pilots met digitaal inspecteren moest de taxiondernemer deze bestanden nog aanleveren via e-mail. De ILT heeft voor dit doel nu een webformulier ontwikkeld, waarmee de taxiondernemer de bestanden kan uploaden.

Taxiondernemers kunnen met een digitale inspectie op een laagdrempelige manier hun onderneming op arbeids- en rusttijden laten beoordelen door de ILT. Bovendien kunnen ze de BCT-bestanden opsturen op een moment dat het voor hen uitkomt.

Naleving van de arbeids- en rusttijden

Na analyse van de gegevens over de arbeids- en rusttijden door de ILT ontvangt de taxiondernemer een brief met bevindingen en een overzicht van eventuele overtredingen. De ILT verwacht dat de taxiondernemer, als dat uit de bevindingen nodig blijkt, zelf actie onderneemt om de naleving van de arbeids- en rusttijden te verbeteren.

Goede naleving leidt tot minder inspecties

Deze pilot is een nieuwe stap in de ontwikkeling van digitaal inspecteren. Hiermee kan de ILT in de toekomst meer taxiondernemingen controleren op de naleving van de arbeids- en rusttijden. De digitale inspecties dragen bij aan het verkrijgen van een beter inzicht in de taxisector. Ook kan de ILT met de resultaten van de digitale inspecties gerichter weginspecties of bedrijfsinspecties uitvoeren. Bedrijven met een hoge risicoscore inspecteert de ILT dan intensiever dan bedrijven met een lage risicoscore.