Computerkaarten taxi aan vervanging toe

De systeemkaarten in de Boordcomputer Taxi (BCT) moeten worden vervangen. Dat geldt ook voor de persoonsgebonden kaarten van taxiondernemers, chauffeurs en werkplaatsen. Dit is nodig in verband met het verlopen van het certificaat. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gestart met een programma voor de vervanging. Vergunningverlener Kiwa, die de kaarten uitgeeft, is belast met de uitvoering.

Dit staat in een brief van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Wegens beveiligingseisen zijn de BCT-systeemkaarten voorzien van een certificaat. De geldigheid daarvan loopt per eind maart 2020 af. De staatssecretaris verlengt deze tot 2023 zodat er genoeg tijd is voor vervanging. In opdracht van de staatssecretaris verstrekt Kiwa de systeemkaarten kosteloos. Ook compenseert de staatssecretaris taxiondernemers en taxichauffeurs voor de kortere looptijd van de persoonsgebonden kaarten als gevolg van het verlopen van het certificaat. Dat doet zij door gratis kaarten te laten verstrekken voor de gemiste resterende looptijd van de taxiondernemers, chauffeurs en werkplaatskaarten.

35.000 boordcomputers
Elke taxi in Nederland moet over een goedwerkende BCT beschikken en de taxichauffeur moet hem correct gebruiken. Het apparaat houdt arbeids- en rusttijden bij. Daar houdt de ILT toezicht op. De doelen van de BCT zijn: breder en beter toezicht, betere verkeersveiligheid, gelijke concurrentievoorwaarden, minder administratieve lasten voor de taxibranche en meer transparantie voor de reiziger. Er zijn naar schatting 35.000 BCT’s. Daarnaast zijn er circa 65.000 persoonsgebonden kaarten in omloop.

Zo min mogelijk hinder
De ILT heeft de afgelopen maanden overleg gevoerd met de leverancier van de kaarten en de fabrikanten van de BCT’s. Dit met het doel dat de vervanging van de kaarten de komende tijd goed verloopt, de taxibranche zo min mogelijk hinder ondervindt en de registratie van de arbeids- en rusttijden doorgaat. Ook branchevereniging KNV Taxi is bij dit overleg betrokken geweest.

Taxistandplaats Buitenhof Juli 2019