Boordcomputer Taxi (BCT) essentieel voor verbeteren toezicht ILT

De Boordcomputer Taxi (BCT) genereert betrouwbare gegevens die bruikbaar zijn, maar voor het goed functioneren is verbetering mogelijk. Dat blijkt uit de evaluatie BCT die vandaag door staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Alle Nederlandse taxi’s moeten beschikken over een BCT. Met de BCT heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een belangrijk instrument in handen voor het toezicht en handhaving van het Nederlandse taxivervoer.

Uit de evaluatie blijkt dat het systeem achter de BCT nog niet altijd functioneert zoals gewenst. De inspectie heeft te maken met technische problemen bij het uitlezen en analyseren van de data. Er wordt daarom een nieuwe analysetool ontwikkeld. De invoering kost wel meer tijd dan verwacht. Van Veldhoven heeft een wijziging van wetgeving in voorbereiding om het mogelijk te maken dat een BCT-storing ook ter plekke direct kan worden verholpen.

BCT is essentieel
De ILT wil effectiever gaan handhaven en ontwikkelt een handhavingsstrategie die meer risico georiënteerd is, een grotere pakkans kent en minder arbeidsintensief is. De data uit de BCT is voor de inspectie essentieel om het toezicht te verbreden en verbeteren. De ILT is gestart met pilots om te testen hoe data op afstand uitgelezen kan worden.

Update BCT 2020
Volgend jaar moeten alle kaarten die in de BCT zitten zijn vervangen. Dat heeft te maken met de beveiligingseisen; de geldigheid van de certificaten bij deze kaarten loopt dan af. De ILT is samen met de sector en fabrikanten in overleg om deze vervanging soepel te laten verlopen.

ILT-Programma Taxi
De inspectie ontwikkelt een programmaplan waarbij de BCT een centrale rol speelt. Het programma richt zich op het verstevigen van informatiepositie, een verbeterde samenwerking en kennisdeling met de taxibranche en een innovatieve wijze van toezicht en handhaving.

BCT in taxi