Samenwerking handhavingspartners

Er zijn dagelijks uiteenlopende partijen die zich met bodem- en grondwerkzaamheden bezighouden, binnen en buiten Nederland.
De regelgeving hiervoor is complex. Op veel plaatsen kunnen opdrachtgevers en bodembedrijven overtredingen begaan. Deze overtredingen kunnen het milieu en de volksgezondheid schaden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kwaliteit van ons drinkwater.
De ILT ziet dat het toezicht op en de handhaving van bodemregelgeving effectiever en doelmatiger kan als de partijen in de keten meer samenwerken en beter informatie en kennis afstemmen. De ILT wil handhavingspartners stimuleren om structureel informatie uit te wisselen.

Structureel samenwerken
Al enkele jaren werken Rijkswaterstaat, de ILT, omgevingsdiensten, politie, provincies en gemeenten samen. Zo organiseren zij samen de regionale bodemdagen. Deze goedbezochte dagen geven toezichthouders, handhavers en vergunningverleners de gelegenheid kennis op te doen, kennis uit te wisselen en te netwerken. Daarnaast weten de diensten elkaar bij incidenten vaak wel te vinden.

Samenwerking Bodem