Ontwikkelingen

Meer inzicht in grondstromen, minder bodemverontreiniging

Samen met Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en de ILT heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond een barrièremodel grondstromen ontwikkeld. Een barrièremodel is bedoeld om de risicovolle handelingen in de keten scherper in beeld te brengen en barrières op te werpen tegen mogelijke overtredingen.

Het barrièremodel grondstromen richt zich op de (verontreinigde) grondstroom vanaf het moment dat deze de bodem verlaat tot het moment dat de grond weer wordt toegepast. Het volledige bericht vindt u op de website van DCMR.